ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร --2561--  (อ่าน 36 ครั้ง)

ออฟไลน์ parich

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 6
 • Karma: +0/-0
 • แนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด
  • www.dokkooon.com
  • อีเมล์
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ตามประกาศรับสมัคร ในรูปแบบ PDF และรูปเล่ม อัพเดท 2561เนื้อหา รายละเอียด แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
  ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
  สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
  สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
  แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
  สรุปประมวลรัษฎากร
  แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร
  เจาะเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading, Comprehension)
  สรุปเหตุการณ์สำคัญในประเทศและต่างประเทศ
  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ
1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)
2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท(มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

สั่งชื้อผ่าน
line : @uot3311r มี @ ด้วยนะ
Facebook : dokkooon.books
หรือโทร : 091–0199–179
line : @uot3311r มี @ ด้วยนะ
Facebook : dokkooon.books

ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
ตามหลักฐานในประวัติศาสตร์ที่อ้างอิงได้เกี่ยวกับประวัติการจัดเก็บภาษีอากรของชาติไทย คือศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งอยู่ในยุคสมัยกรุงสุโขทัย แต่ความเป็นมาก่อนยุคสุโขทยได้เคยมีการวิเคราะห์โดยพิจารณาถึงลักษณะประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย ซึ่งคาดว่าการจัดเก็บภาษีอากรน่าจะป็นวิวัฒนาการมาจากผลของการก่อสร้างราชอาณาจักรในยุคแรกๆของชนชาติไทย ที่ต้องมีการรบพุ่งเป็นสงครามกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง เมื่อมีการรบชนะก็จะมีการกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สิน หลังจากนั้นก็จะให้ประเทศผู้แพ้ที่อยู่ภายใต้การปกครองจัดส่งเครื่องบรรณาการมามอบให้ ซึ่งลักษณะการได้มาซึ่งรายได้และทรัพย์สินข้างต้นเป็นการนำรายได้จากนอกราชอาณาจักรเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งอาจถือว่าเป็นรูปแบบการจัดเก็บภาษีประเภทหนึ่ง และในขณะเดียวกันการที่จะให้ราชอาณาจักรมีการปกครองที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาในด้านความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รัฐจำเป็นที่จะต้องมีการเกณฑ์แรงงานภายในประเทศ เพื่อเข้ามาทำนุบำรุงประเทศ ทั้งในด้านการก่อสร้างถาวรวัตถุ การขุดคลอง ถนนหนทางต่างๆทั้งนี้โดยการเกณฑ์แรงงาน อาจถือเป็นรูปแบบการเก็บภาษี ที่ไม่เป็นตัวเงินประเภทหนึ่งเช่นกัน จนกระทั่งต่อมาเมื่อมีการพัฒนาจนมีการนำระบบเงินตรามาใช้ในการแลกเปลี่ยนในราชอาณาจักร ถ้าผู้ที่ถูกเกณฑ์เป็นแรงงานต้อง ที่มา http://www.rd.go.th/

ติดตามแนวข้อสอบอื่นๆ ได้ที่ www.dokkooon.com
ดูเพิ่มเติมได้ที่ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร


รวมแนวข้อสอบ,ตำรวจ,ทหาร,ราชการ,ครู ฯลฯ