ผู้เขียน หัวข้อ: วันมาฆบูชา  (อ่าน 1563 ครั้ง)

ออฟไลน์ ratchanok

  • Global Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 36
  • Karma: +1/-0
  • แผนการสอน
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
วันมาฆบูชา
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2014, 10:08:54 PM »
วันมาฆบูชา ถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่ง ซึ่งตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หากปีใดเป็นอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหนจะเลื่อนไปตรงกับวันเพ็ญเดือน 4

เป็นวันที่มีความสำคัญเพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์เมืองหลวงของแคว้นมคธประเทศอินเดีย

การประชุมใหญ่ของพระสาวกในครั้งนี้เรียกว่า มหาสันนิบาต มีลักษณะพิเศษ 4 ประการเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต หรือการประชุมด้วยองค์ 4 กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ
1. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย

2.พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจาก พระพุทธเจ้าทั้งสิ้น

3.พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์

4.เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา
1.ทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัด

2.ช่วงบ่ายไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา

3.ช่วงกลางคืนไปเวียนเทียนที่วัด

4.ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ

นอกจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในวันมาฆบูชาแล้ว ควรดำเนินชีวิตที่ถูกต้องด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่
1.ไม่ทำบาปทั้งปวง งดเว้นลดละเลิกอันความชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ

2.ทำกุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่การทำความดีทุกอย่างอันเป็นความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ

3.การทำจิตให้ผ่องใส ได้แก่ การทำจิตตนเองให้ผ่องใส

.รวมแนวข้อสอบ,ตำรวจ,ทหาร,ราชการ,ครู ฯลฯ

วันมาฆบูชา
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2014, 10:08:54 PM »