ผู้เขียน หัวข้อ: แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร 2551  (อ่าน 9143 ครั้ง)

ออฟไลน์ ครูสอนคอมพิวเตอร์

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2254
 • Karma: +2/-1
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บขายของออนไลน์
  • อีเมล์
[h1]แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร 2551 [/h1]

หน่วยที่ 1 เรื่อง  หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง องค์ประกอบด้านสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้างงานอย่างมีระบบ จำนวน 6 ชั่วโมง
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบงานสารสนเทศ
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ขั้นตอนและหลักการสร้างระบบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ตัวอย่างการสร้างระบบงาน
หน่วยที่ 3 เรื่อง หลักการพัฒนาโครงงานที่ใช้เทคโนโลยี จำนวน 8 ชั่งโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติและกระบวนการทำงาน
                 ด้านคอมพิวเตอร์
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูล
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะงานของบุคลากรคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระดับภาษาคอมพิวเตอร์
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างชิ้นงานจากภาษาคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้างงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชั่วโมง
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ภาษาโลโกและการสร้างชิ้นงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การติดตั้งโปรแกรมภาษาโลโกสำหรับวินโดว์


หน่วยที่ 6 เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วยภาษาโลโก จำนวน 5 ชั่วโมง
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  เริ่มต้นใช้โปรแกรมภาษาโลโก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การเข้าสู่โปรแกรมภาษาโลโก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การเปลี่ยนขนาดเส้นปากกา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การเลือกขนาดตัวหนังสือ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  การเลือกสีต่าง ๆ
หน่วยที่ 7 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก จำนวน 5 ชั่วโมง
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การใช้หน้าต่าง Editor
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การพิมพ์คำสั่งและคำสั่งซ้ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การเขียนกระบวนงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การสร้างภาพแบบต่าง ๆ 


[hide]http://thongtour.com/obec/plan/plancom_m3.rar[/hide]

ออฟไลน์ krunok

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 4
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
[h1]แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร 2551 [/h1]

หน่วยที่ 1 เรื่อง  หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง องค์ประกอบด้านสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้างงานอย่างมีระบบ จำนวน 6 ชั่วโมง
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบงานสารสนเทศ
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ขั้นตอนและหลักการสร้างระบบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ตัวอย่างการสร้างระบบงาน
หน่วยที่ 3 เรื่อง หลักการพัฒนาโครงงานที่ใช้เทคโนโลยี จำนวน 8 ชั่งโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติและกระบวนการทำงาน
  ด้านคอมพิวเตอร์
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูล
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะงานของบุคลากรคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระดับภาษาคอมพิวเตอร์
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างชิ้นงานจากภาษาคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้างงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ภาษาโลโกและการสร้างชิ้นงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การติดตั้งโปรแกรมภาษาโลโกสำหรับวินโดว์


หน่วยที่ 6 เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วยภาษาโลโก จำนวน 5 ชั่วโมง
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  เริ่มต้นใช้โปรแกรมภาษาโลโก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การเข้าสู่โปรแกรมภาษาโลโก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การเปลี่ยนขนาดเส้นปากกา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การเลือกขนาดตัวหนังสือ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  การเลือกสีต่าง ๆ
หน่วยที่ 7 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก จำนวน 5 ชั่วโมง
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การใช้หน้าต่าง Editor
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การพิมพ์คำสั่งและคำสั่งซ้ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การเขียนกระบวนงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การสร้างภาพแบบต่าง ๆ  


 

ออฟไลน์ kajirat

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 1
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
แผนการสอน
[h1]ผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร 2551[/h1]

หน่วยที่ 1 เรื่อง  หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง องค์ประกอบด้านสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้างงานอย่างมีระบบ จำนวน 6 ชั่วโมง
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบงานสารสนเทศ
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ขั้นตอนและหลักการสร้างระบบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ตัวอย่างการสร้างระบบงาน
หน่วยที่ 3 เรื่อง หลักการพัฒนาโครงงานที่ใช้เทคโนโลยี จำนวน 8 ชั่งโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติและกระบวนการทำงาน
                 ด้านคอมพิวเตอร์
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูล
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะงานของบุคลากรคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระดับภาษาคอมพิวเตอร์
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างชิ้นงานจากภาษาคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้างงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชั่วโมง
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ภาษาโลโกและการสร้างชิ้นงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การติดตั้งโปรแกรมภาษาโลโกสำหรับวินโดว์


หน่วยที่ 6 เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วยภาษาโลโก จำนวน 5 ชั่วโมง
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  เริ่มต้นใช้โปรแกรมภาษาโลโก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การเข้าสู่โปรแกรมภาษาโลโก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การเปลี่ยนขนาดเส้นปากกา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การเลือกขนาดตัวหนังสือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  การเลือกสีต่าง ๆ
หน่วยที่ 7 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก จำนวน 5 ชั่วโมง
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การใช้หน้าต่าง Editor
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การพิมพ์คำสั่งและคำสั่งซ้ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การเขียนกระบวนงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การสร้างภาพแบบต่าง 

http://www.lesson2plan.com/lessonplan-m3/?action=post2;start=0

ออฟไลน์ worawatko

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 9
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
[h1]แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร 2551[/h1]

หน่วยที่ 1 เรื่อง  หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง องค์ประกอบด้านสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้างงานอย่างมีระบบ จำนวน 6 ชั่วโมง
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบงานสารสนเทศ
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ขั้นตอนและหลักการสร้างระบบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ตัวอย่างการสร้างระบบงาน
หน่วยที่ 3 เรื่อง หลักการพัฒนาโครงงานที่ใช้เทคโนโลยี จำนวน 8 ชั่งโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติและกระบวนการทำงาน
                 ด้านคอมพิวเตอร์
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูล
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะงานของบุคลากรคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระดับภาษาคอมพิวเตอร์
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างชิ้นงานจากภาษาคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้างงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชั่วโมง
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ภาษาโลโกและการสร้างชิ้นงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การติดตั้งโปรแกรมภาษาโลโกสำหรับวินโดว์


หน่วยที่ 6 เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วยภาษาโลโก จำนวน 5 ชั่วโมง
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  เริ่มต้นใช้โปรแกรมภาษาโลโก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การเข้าสู่โปรแกรมภาษาโลโก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การเปลี่ยนขนาดเส้นปากกา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การเลือกขนาดตัวหนังสือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  การเลือกสีต่าง ๆ
หน่วยที่ 7 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก จำนวน 5 ชั่วโมง
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การใช้หน้าต่าง Editor
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การพิมพ์คำสั่งและคำสั่งซ้ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การเขียนกระบวนงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การสร้างภาพแบบต่าง ๆ

http://www.lesson2plan.com/lessonplan-m3/a1oaei1iaocaiai-ane1anaaeoeoooe-3-eaneua-2551/

ออฟไลน์ kingstreet

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 1
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
แผนการสอน
[h1]ผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร 2551[/h1]

หน่วยที่ 1 เรื่อง  หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง องค์ประกอบด้านสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้างงานอย่างมีระบบ จำนวน 6 ชั่วโมง
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบงานสารสนเทศ
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ขั้นตอนและหลักการสร้างระบบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ตัวอย่างการสร้างระบบงาน
หน่วยที่ 3 เรื่อง หลักการพัฒนาโครงงานที่ใช้เทคโนโลยี จำนวน 8 ชั่งโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติและกระบวนการทำงาน
                ด้านคอมพิวเตอร์
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูล
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะงานของบุคลากรคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระดับภาษาคอมพิวเตอร์
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างชิ้นงานจากภาษาคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้างงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชั่วโมง
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ภาษาโลโกและการสร้างชิ้นงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การติดตั้งโปรแกรมภาษาโลโกสำหรับวินโดว์


หน่วยที่ 6 เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วยภาษาโลโก จำนวน 5 ชั่วโมง
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  เริ่มต้นใช้โปรแกรมภาษาโลโก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การเข้าสู่โปรแกรมภาษาโลโก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การเปลี่ยนขนาดเส้นปากกา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การเลือกขนาดตัวหนังสือ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  การเลือกสีต่าง ๆ
หน่วยที่ 7 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก จำนวน 5 ชั่วโมง
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การใช้หน้าต่าง Editor
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การพิมพ์คำสั่งและคำสั่งซ้ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การเขียนกระบวนงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การสร้างภาพแบบต่าง

http://www.lesson2plan.com/lessonplan-m3/?action=post2;start=0

ออฟไลน์ wittayacmtc

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
*b601*แผนการสอน
[h1]ผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร 2551[/h1]

หน่วยที่ 1 เรื่อง  หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง องค์ประกอบด้านสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้างงานอย่างมีระบบ จำนวน 6 ชั่วโมง
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบงานสารสนเทศ
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ขั้นตอนและหลักการสร้างระบบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ตัวอย่างการสร้างระบบงาน
หน่วยที่ 3 เรื่อง หลักการพัฒนาโครงงานที่ใช้เทคโนโลยี จำนวน 8 ชั่งโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติและกระบวนการทำงาน
                 ด้านคอมพิวเตอร์
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูล
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะงานของบุคลากรคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระดับภาษาคอมพิวเตอร์
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างชิ้นงานจากภาษาคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้างงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชั่วโมง
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ภาษาโลโกและการสร้างชิ้นงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การติดตั้งโปรแกรมภาษาโลโกสำหรับวินโดว์


หน่วยที่ 6 เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วยภาษาโลโก จำนวน 5 ชั่วโมง
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  เริ่มต้นใช้โปรแกรมภาษาโลโก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การเข้าสู่โปรแกรมภาษาโลโก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การเปลี่ยนขนาดเส้นปากกา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การเลือกขนาดตัวหนังสือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  การเลือกสีต่าง ๆ
หน่วยที่ 7 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก จำนวน 5 ชั่วโมง
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การใช้หน้าต่าง Editor
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การพิมพ์คำสั่งและคำสั่งซ้ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การเขียนกระบวนงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การสร้างภาพแบบต่าง 

http://www.lesson2plan.com/lessonplan-m3/?action=post2;start=0

http://www.lesson2plan.com/lessonplan-m3/?action=post2;start=0

ออฟไลน์ untra15

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
ขอบคุณครับสำหรับ แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร 2551 *b601*

ออฟไลน์ tukky

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 6
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ
 
 http://www.lesson2plan.com/post/?topic=1377.0;last_msg=2090

ออฟไลน์ tonhazard

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 10
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ

ออฟไลน์ tonhazard

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 10
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ ขอบคุณครับ

ออฟไลน์ phurithat18

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 3
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ

http://www.lesson2plan.com/index.php/topic,871.0.html

prasit

 • บุคคลทั่วไป
ขอบคุณครับ

รวมแนวข้อสอบ,ตำรวจ,ทหาร,ราชการ,ครู ฯลฯ