ผู้เขียน หัวข้อ: แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร 2551  (อ่าน 7743 ครั้ง)

ออฟไลน์ ครูสอนคอมพิวเตอร์

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2254
 • Karma: +2/-1
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บขายของออนไลน์
  • อีเมล์

[h1]แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร 2551 [/h1]

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    เทคโนโลยีการสื่อสาร      1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1   Voice Mail, E-Mail, Video Conferencing
      และ Instant Messaging      2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2   Chat Room      6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      15
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3   ความหมายและประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      16
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4   ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    5   การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      24

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3    กราฟิกและมัลติมีเดีย      33
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    6   กราฟิก ประเภทของไฟล์กราฟิก คลิปอาร์ต และ Hyperpicture      34
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7   โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟิก      39
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8   มัลติมีเดีย      43
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop          53
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   9   ประโยชน์ ความสามารถ การเรียกใช้ และส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop      54
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   10   การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ แผ่นโปร่งใส และการบันทึกผลงาน      60
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11   การเปิดงานในโปรแกรม Adobe Photoshop      66
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12   การตกแต่งภาพด้วยการลบส่วนที่ไม่ต้องการ      70
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13   การตัดภาพส่วนเกินและการทำภาพให้มีขอบฟุ้ง      74
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14   การทำภาพศิลปะและเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop      79

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5    ภาษา HTML      88
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15   ความหมาย การเขียน และโครงสร้างภาษา HTML      89
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16   คำสั่งและการแสดงผลแบบรายการ      94
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17   การแทรกรูปภาพ      98
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18   การเชื่อมโยง      102
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19   การสร้างตาราง      107

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การใช้โปรแกรม  Macromedia Dreamweaver MX      118
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20   ประโยชน์และความสามารถของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX      119
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21   การเรียกใช้โปรแกรมและส่วนประกอบของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX      124
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22    การสร้าง Local Site และการสร้างไฟล์เว็บเพจใหม่      130
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23    การพิมพ์ข้อความบนเว็บเพจและการดูผลลัพธ์      135
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24    การ Link      140
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25    การบันทึกและการเปิดเว็บเพจ      145

 [hide]http://thongtour.com/obec/plan/plancom_m4.rar[/hide]

ออฟไลน์ clickteenee

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 1
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ออฟไลน์ worawatko

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 9
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
[h1]แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร 2551[/h1]

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    เทคโนโลยีการสื่อสาร      1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1   Voice Mail, E-Mail, Video Conferencing
      และ Instant Messaging      2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2   Chat Room      6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      15
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3   ความหมายและประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      16
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4   ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    5   การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      24

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3    กราฟิกและมัลติมีเดีย      33
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    6   กราฟิก ประเภทของไฟล์กราฟิก คลิปอาร์ต และ Hyperpicture      34
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7   โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟิก      39
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8   มัลติมีเดีย      43
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop          53
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   9   ประโยชน์ ความสามารถ การเรียกใช้ และส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop      54
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   10   การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ แผ่นโปร่งใส และการบันทึกผลงาน      60
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11   การเปิดงานในโปรแกรม Adobe Photoshop      66
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12   การตกแต่งภาพด้วยการลบส่วนที่ไม่ต้องการ      70
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13   การตัดภาพส่วนเกินและการทำภาพให้มีขอบฟุ้ง      74
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14   การทำภาพศิลปะและเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop      79

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5    ภาษา HTML      88
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15   ความหมาย การเขียน และโครงสร้างภาษา HTML      89
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16   คำสั่งและการแสดงผลแบบรายการ      94
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17   การแทรกรูปภาพ      98
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18   การเชื่อมโยง      102
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19   การสร้างตาราง      107

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การใช้โปรแกรม  Macromedia Dreamweaver MX      118
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20   ประโยชน์และความสามารถของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX      119
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21   การเรียกใช้โปรแกรมและส่วนประกอบของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX      124
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22    การสร้าง Local Site และการสร้างไฟล์เว็บเพจใหม่      130
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23    การพิมพ์ข้อความบนเว็บเพจและการดูผลลัพธ์      135
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24    การ Link      140
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25    การบันทึกและการเปิดเว็บเพจ      145

http://www.lesson2plan.com/lessonplan-m4/a1oaei1iaocaiai-ane1anaaeoeoooe-4-eaneua-2551/

ออฟไลน์ tuna

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 3
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop          53
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   9   ประโยชน์ ความสามารถ การเรียกใช้ และส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop      54
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   10   การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ แผ่นโปร่งใส และการบันทึกผลงาน      60
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11   การเปิดงานในโปรแกรม Adobe Photoshop      66
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12   การตกแต่งภาพด้วยการลบส่วนที่ไม่ต้องการ      70
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13   การตัดภาพส่วนเกินและการทำภาพให้มีขอบฟุ้ง      74
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14   การทำภาพศิลปะและเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop      79

http://www.lesson2plan.com/index.php?topic=1378.0

ออฟไลน์ freesmilefat

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 1
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
ขอบคุณคราบบบบบ
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร 2551
 
 http://www.lesson2plan.com/16/?action=post2;start=0

ออฟไลน์ nuntarat

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
ขอบคุณค่ะ

Sitthisak Nanpakdee

 • บุคคลทั่วไป
ขอบคุณมากครับ

รวมแนวข้อสอบ,ตำรวจ,ทหาร,ราชการ,ครู ฯลฯ