ผู้เขียน หัวข้อ: การใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียงและไม่ประมาท  (อ่าน 1402 ครั้ง)

ออฟไลน์ ratchanok

  • Global Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 36
  • Karma: +1/-0
  • แผนการสอน
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตของคนไทย ที่ยึดเส้นทางสายกลางของความพอดี ในหลักของการพึ่งพาตนเอง ความพอดีด้านจิตใจคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พึงพาตนเองได้ การออมเงินเป็นวิธีบริหารเงินอย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับการดำเนินชีวิต

การรู้จักเก็บออมเป็นการใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียงและไม่ประมาท คนส่วนใหญ่มองว่าการออมเงินเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายมักจะคิดว่าแล้วจะนำเงินส่วนไหนไปเก็บออม ซึ่งในความเป็นจริงการออมเงินก็คือการแบ่งรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์จากรายได้ทั้งหมดมาเก็บออมไว้โดยไม่มีการนำออกมาใช้จ่าย หรือมีการตั้งเป้าหมายการเก็บออมไว้ว่าควรจะนำออกมาใช้จ่ายเมื่อใด

การปลูกฝังวินัยการอาจจะเป็นเรื่องยากในตอนเริ่มต้น แต่เมื่อเริ่มนำไปปฏิบัติแล้วทำให้มีเงินเหลือเก็บก็จะทำให้รู้สึกว่าการเก็บออมเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายๆ ตัวอย่างเช่น มีรายได้ในแต่ละเดือนไม่เคยเพียงพอกับค่าใช้จ่าย แต่ก็ยังสามารถดำรงชิวิตอยู่ได้เพราะทำงานมากขึ้นหารายได้เพิ่มมากขึ้นใช้จ่ายเงินให้น้อยลง หากนำเงินส่วนหนึ่งก่อนหักค่าใช้จ่ายไปเก็บออม แล้วปฏิบัติเช่นเดิม คือทำงานมากขึ้นและเลือกทำอาชีพเสริมหรือหารายได้เสริมเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ก็จะทำให้มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

วิธีออมเงินอย่างเป็นรูปธรรม

1.กันเงินที่เกิดจากรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 10 เข้าบัญชีเงินฝาก และจะต้องหักทุกครั้งที่มีรายได้เกิดขึ้นถึงแม้จะเป็นรายได้เพียงน้อยนิดเพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยให้กับตนเอง

 2.เก็บเงินเหรียญหยอดลงกระปุก โดยแบ่งแยกประเภทค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือนเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต วิธีนี้จะกระตุ้นให้เก็บออมเงินได้ดีที่สุดเพราะเมื่อถึงเวลาต้องนำเงินไปใช้จ่ายจะช่วยลดรายจ่ายในกระเป๋าลงได้มาก

 3. ตั้งงบประมาณรายจ่ายของตนเองในแต่ละเดือนและพยายามใช้เงินให้อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้

 4. ต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินก่อนไปตลาดหรือไปซื้อสิ่งของทุกครั้ง เพราะจะทำให้เราเลือกซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นและไม่ใช้จ่ายเงินเกินงบประมาณที่มีอยู่

 5. พยามยามไม่ใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตหรือซื้อสินค้าเงินผ่อน

 6. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรือบัญชีครัวเรือนเพื่อช่วยสร้างวินัยให้กับตัวเองในการเก็บออมเงิน
 7. ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าลดราคา

 8. เลือกบริโภคและอุปโภคสินค้าตามฤดูกาลนอกจากราคาถูกแล้วยังมีผลดีต่อสุขภาพ

 9. จัดสรรเวลาให้เป็นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

10. ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

การใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียง หากปฏิบัติได้ตามนี้ อาจไม่ครบทุกข้อก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ ความพอดีทางด้านจิตใจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การปลูกฝังวินัยการออมประสบความสำเร็จและมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินโดยไม่เดือนร้อน

รวมแนวข้อสอบ,ตำรวจ,ทหาร,ราชการ,ครู ฯลฯ